W czym pomoże radca prawny?

Radca prawny jest, obok adwokata, osobą do której można zwrócić się w celu uzyskania kompleksowej pomocy prawnej. Zakres usług prawnych, jakie świadczy jest szeroki, zarówno pod względem merytorycznym, jak i z uwagi na etap sprawy czy postępowania sądowego. Warto udać się do radcy prawnego z zagadnieniem prawnym, którego nie rozumiemy, bądź też w celu poprowadzenia sprawy w sądzie albo mediacji.

hammer-719061_1280.jpg

Wiedza, ale jaka?

Przede wszystkim, radca prawny posiada wszechstronną wiedzę w każdej dziedzinie prawa, może zatem odpowiedzieć na wiele pytań i wyjaśnić wątpliwości prawne. Mogą to być sprawy z zakresu prawa cywilnego, które dotyczy wszelkich umów zawieranych w codziennym życiu, kwestii ubezpieczeń, odszkodowań czy naprawiania szkód cywilnoprawnych. Radca prawny może również prowadzić sprawy karne, czyli być pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej przestępstwem lub o przestępstwo oskarżanej.

Główne zadanie

Głównym zadaniem radcy prawnego jest prowadzenie spraw w sądzie. Po udzieleniu mu pełnomocnictwa procesowego, może on zastępować stronę w większości czynności, których wymaga sąd. Po pierwsze, radca prawny sporządza pisma procesowe, w tym pozwy inicjujące sprawę w sądzie. W zakresie swojej reprezentacji wypowiada się on też w imieniu strony i bierze udział w rozprawach sądowych. W toku procesu często zachodzi potrzeba sporządzania kolejnych pism procesowych, jak na przykład wniosków dowodowych czy zażaleń na niekorzystne postanowienia sądu. Strona reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest radca prawny, nie musi obawiać się, że nie zrozumie poleceń sądu czy nie wniesie w odpowiednim momencie właściwego wniosku.

Podsumowanie

Podsumowując, z pomocy radcy prawnego można skorzystać w każdej sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc prawna. Radca posiada wiedzę i kwalifikacje do takich czynności, jak: - udzielanie porad prawnych, - sporządzanie pism prawnych oraz pism sądowych, w tym pozwów, - występowanie w imieniu mocodawcy przed sądem każdej instancji, - pomoc w procesie mediacji.

Warto też pamiętać, że skorzystanie z pomocy prawnej na etapie przedsądowym może spowodować, że szybciej zakończymy spór i unikniemy zbędnych kosztów.

Add ping

Trackback URL : http://www.gorysowie.agro.pl/index.php?trackback/15

Page top